Advertisements
jump to navigation

Hukum mencuri dalam islam December 13, 2013

Posted by orong-orong in Religi.
Tags: , , , , , , ,
trackback

pencuri motor2

OrongOrong.com

PENCURI

Pencuri ialah mengambil harta orang lain dengan cara bersembunyi dan diambil daripada tempat pertaruhan (tempat yang layak untuk menyimpan harta itu). Mencuri itu adalah salah satu daripada dosa-dosa besar dan mewajibkan potong tangan ke atas si pencuri itu. Sebagaimana dengan firman Allah yang bermaksud:

”Pencuri lelaki dan pencuri perempuan hendaklah kamu potong tangannya sebagai balasan pekerjaan, dari siksaan daripada Allah, Allah maha perkasa lagi maha bijaksana”

(Surah Al- Maidah ayat 38)

Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:

”Tidak dipotong tangan seseorang pencuri itu kecuali seperempat dinar atau lebih daripada nilai wang mas”

(Riwayat Bukhari Muslim)

CIRI –CIRI PERBUATAN MENCURI

1. Memindahkan secara bersembunyi harta alih dari jangkaan atau milikan tuannya. 2. Pemindahan harta itu tanpa persetujuan tuannya. 3. Pemindahan harta itu dengan niat untuk menghilangkan harta tadi dari jangkaan atau milik tuannya.

HUKUMAN HUDUD YANG WAJIB DIKENAKAN KEATAS PENCURI

1) Mengikut peruntukkan hukum syarak yang dikuatkuasakan dalam Qanun jenayah syar’iyyah, orang yang boleh didakwa dibawah kesalahan kes sariqah (mencuri) dan wajib dikenakan hukuman hudud ialah:-

i) Orang yang berakal ii) Orang yang baligh iii) Dengan kemahuan sendiri

2) Pencuri yang gila atau kanak-kanak atau orang yang kurang akalnya (tidak siuman) tidak wajib dikenakan hukuman hudud, sekalipun mereka itu mengambil harta atau barangan orang itu secara bersembunyi dengan tujuan untuk memiliki harta atau barangan itu. Sebagaiman Hadirh Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:-

”Allah tidak akan menyiksa tiga golongan manusia iaitu orang yang tidur hingga ia bangun dari tidurnya, kanak-kanak hingga ia baligh dan orang gila hingga ia berakal (siuman)”

(Riwayat Ahmad, Ashabi, Sunan dan Hakam)

3) Orang yang dipaksa mencuri dengan cara kekerasan, misalnya orang yang diancam dan diugut akan dibunuh jika tidak mahu mencuri. Sebagaimana hujjah Hadith Rasulullah s.a.w yang bermaksud:

”Sesungguhnya Allah menghapuskan dosa umatku yang tersalah, terlupa dan dosa mereka yang dipaksa melakukan sesuatu kesalahan”.

(Riwayat Ibnu Majah dan Baihaq’i dan Lain daripada keduanya)

4) Orang yang terpaksa mencuri disebabkan tersangat lapar (kebuluran) atau terlalu dahaga yang boleh membawa kepada maut tidak boleh juga dikenakan hukuman hudud, kerana mereka yang dalam keadaan tersebut adalah termasuk dalam darurat yang diharuskan oleh syarak melakukan perkara yang dilarang. Kes ini adalah merujuk kepada Kaedah Fiqhiyyah yang bermaksud :

” Darurat (dalam keadaan yang memaksa) diharuskan melakukan perkara yang dilarang”.

(Al- Ashbah dan An – Nazha’ir)

Dalam perkara (3) dan (4) mereka itu terlepas dari hukuman hudud, tetapi hakim boleh mengenakan hukuman takzir keatas pencuri itu mengikut kea’rifan dan kebijaksanaannya.

PENCURI YANG TIDAK BOLEH DIKENAKAN HUKUMAN KESALAHAN SARIQAH

Pencuri yang tidak boleh dikenakan hukuman kesalahan sariqah ialah :-

1) Pencurian yang dilakukan secara khianat, iaitu orang yang mengambil harta atau barangan yang diamanahkan kepadanya. Mereka yang melakukan kesalahan tersebut tidak boleh didakwa dibawah kes sariqah (mencuri) dan tidak boleh dikenakan hukuman hudud, tetapi mereka itu hendaklah didakwa di bawah kes kesalahan pecah amanah yang wajib dikenakan hukuman takzir. 2) Orang yang mengambil harta atau barangan orang lain dengan cara paksaan dan kekerasan. 3) Orang yang menyambar barangan orang lain sambil lalu, iaitu semasa berjalan atau atas kenderaan,termasuk juga penyelok saku. 4) Pencurian berlaku dimedan peperangan. 5) Mengambil buah yang tergantung di atas dahannya kerana tersangat lapar dan dahaga.

SABIT KESALAHAN MENCURI

1. Kesalahan mencuri boleh disabitkan dengan adanya salah satu dari bukti-bukti berikut:-

i) Ikrar (pengakuan) ii) Keterangan dua orang saksi lelaki yang adil iii) Sumpah yang mardud iaitu sumpah pencuri itu dikembalikan kepada orang yang mendakwa, jika orang yang didakwa tadi tidak mengaku, dimana mengikut keterangan orang yang mendakwa bahawa orang yang didakwa itu memang sebenarnya adalah mencuri.

2. Pencuri yang mengaku melakukan kesalahan mencuri memadai membuat pengakuan hanya sekali pengakuan sahaja dan pengakuan itu dibuat dimajlis dalam Mahkamah dihadapan hakim.

3. Untuk mempastikan kebenaran keterangan saksi-saksi bagi mensabitkan kesalahan seseorang itu mencuri, hakim hendaklah menyoal siasat saksi-saksi itu mengenai harta atau barangan yang dicuri, cara kecurian, tempat kecurian, masa kecurian dan lain-lainnya.

4. Hakim hendaklah juga menanyakan kepada saksi-saksi itu hubungan antara orang yang kena curi dangan orang yang mencuri.

PENCURI YANG DIKECUALIKAN DARII HUKUMAN HUDUD.

1) Jumlah nilai harta atau barangan yang dicuri itu kurang daripada satu perempat dinar atau tiga darham. 2) Untuk mensabitkan kesalahan mencuri itu tidak dapat dibuktikan mengikut yang dikehendaki. 3) Pencuri itu bukan orang yang mukallaf. 4) Tuan punya harta atau barang yang dicuri itu tidak menyimpan dan menjaga harta atau barangannya ditempat yang selamat daripada kena curi. 5) Pencuri itu belum lagi mendapat milik yang sepenuhnya keatas harta yang dicuri itu. 6) Harta atau barang yang dicuri itu bukan dari barangan yang berharga dan bernilai. 7) Harta atau barangan yang dicuri itu tidak memberi apa-apa faedah dan tidak bernilai mengikut hukum syarak seperti alat hiburan atau minuman yang memabukkan. 8) Pencurian yang dilakukan oleh orang yang memberi hutang ke atas harta atau barangan orang yang berhutang. 9) Pencurian yang berlaku itu dalam kedaan yang mendesak seperti didalam peperangan, dimasa sangat lapar dan dahaga. 10) Pencurian yang dilakukan oleh anak keatas harta atau barangan kepunyaan ibu bapanya hingga ke atas (datuk dan seterusnya). 11) Pencurian yang dilakukan oleh suami keatas harta atau barangan kepunyaan isterinya dan sebaliknya. 12) Pencuri itu mencuri harta atau barangan kepunyaan Baitul Mal.

HUKUMAN KERANA KESALAHAN MENCURI

Sesiapa yang melakukan kesalahan mencuri wajib dikenakan hukuman hudud sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum syarak.

1) Mencuri kali pertama hendaklah dipotong tangan kanannya. 2) Mencuri kali yang kedua hendaklah dipotong kaki kirinya dan, 3) Mencuri kali ketiga dan berikutnya hendaklah dikenakan hukuman takzir dan dan dipenjarakan sehingga ia terbunuh.

sumber ; di sini

jilbab-artis-arumi-bachsin

salam kebo putih

Advertisements

Comments»

1. ipanase - December 13, 2013

semoga mendapat hidayah

2. Mase - December 13, 2013
3. An_Syahri - December 13, 2013

Semoga yang dicuri rumah koruptor aja mas…

4. ari - December 13, 2013

mantep

5. setia1heri - December 13, 2013
6. wongndeso94 - December 13, 2013
7. masshar2000 - December 13, 2013

sipp…tambah ilmu

8. Kobayogas - December 13, 2013
9. Kobayogas - December 13, 2013
10. rusman - December 13, 2013

nyimak

11. lesprivatsurabaya1 - December 13, 2013
12. lesprivatsurabaya1 - December 13, 2013
13. Mas Sayur - December 14, 2013

mencuri hati hukumannya apa,ya..? 😉

14. Hukum kentut dalam islam | OrongOrong.Com - February 20, 2016

[…] Hukum mencuri dalam islam […]

15. Hukum mengolok-olok orang lain | OrongOrong.Com - February 20, 2016

[…] Hukum mencuri dalam islam […]

16. Hukum Menguap | OrongOrong.Com - February 20, 2016

[…] Hukum mencuri dalam islam […]

17. Hukum Bersin dalam islam | OrongOrong.Com - February 20, 2016

[…] Hukum mencuri dalam islam […]

18. Hukum Bersendawa dalam islam | OrongOrong.Com - February 20, 2016

[…] Hukum mencuri dalam islam […]

19. Hukum Mencabut uban | OrongOrong.Com - February 20, 2016

[…] Hukum mencuri dalam islam […]

20. Hukum bertato dan pakai anting bagi laki-laki dalam islam | OrongOrong.Com - February 20, 2016

[…] Hukum mencuri dalam islam […]

21. Hukum chating dengan bukan mahrom | OrongOrong.Com - February 20, 2016

[…] Hukum mencuri dalam islam […]

22. Apakah dosa zina akan diampuni? | OrongOrong.Com - February 25, 2016

[…] Hukum mencuri dalam islam […]

23. 7 kalimat penghapus dosa | OrongOrong.Com - February 25, 2016

[…] Hukum mencuri dalam islam […]

24. Tata cara sholat jenazah | OrongOrong.Com - April 22, 2016

[…] Hukum mencuri dalam islam […]

25. Cara Ziarah kubur yang benar | OrongOrong.Com - May 27, 2016

[…] Hukum mencuri dalam islam […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: